Microsoft Active Directory (AD), kullanıcılar ve bilgisayarlar gibi ağ kaynaklarını yönetmek için kullanılan bir dizin hizmetidir. Adatri Bilişim olarak, Active Directory modelleme ve kurulum hizmetleri sunarak işletmenizin IT kaynaklarını merkezi ve etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyoruz.

Active Directory Modelleme ve Kurulum hizmetlerimiz aşağıdaki gibi çeşitli alanları kapsar:

Active Directory Modelleme: İşletmenizin ağ gereksinimlerini analiz eder ve en etkili Active Directory modelini oluştururuz. Bu süreç, kullanıcılar, bilgisayarlar, diğer ağ kaynakları ve bunların ilişkilerini içerir.

Active Directory Kurulumu: Modelinize göre Active Directory hizmetinizi kurar ve yapılandırırız. Bu, domain controller kurulumunu, kullanıcı ve grup hesaplarının oluşturulmasını ve ilgili izinlerin ayarlanmasını içerir.

Güvenlik ve Erişim Kontrolü: Active Directory'nizin güvenliğini sağlar ve erişim kontrolünü düzenleriz. Bu, kullanıcı ve grup izinlerinin ayarlanması, güvenlik politikalarının uygulanması ve denetim günlüklerinin yönetilmesini içerir.

Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri: Active Directory verilerinizi yedekler ve felaket durumunda hızlıca kurtarılabilmesini sağlarız.

Performans Optimizasyonu: Active Directory hizmetinizin etkin ve kararlı çalışmasını sağlarız ve gerekli olduğunda performans iyileştirmeleri gerçekleştiririz.

Adatri Bilişim olarak, Active Directory modelleme ve kurulum hizmetlerimizle işletmenizin IT altyapısını güçlendiriyoruz. Daha etkili bir ağ yönetimi ve güvenliği için bizimle iletişime geçin.